İletişim

Barida Hotels 102 Cad. No: 81 Isparta / TURKEY

BAŞVURU FORMU

ÖNGÖR GRUP TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü ve Formu

 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK ’nın 13/I. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

- Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

İşbu Form, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) kapsamında Veri İlgilisi olarak sahip olduğunuz haklar uyarınca, Öngör Grup Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş (Veri Sorumlusu) nezdinde kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız başvuru konusu talebinizin yerine getirilebilmesi için hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirketimize “yazılı” olarak başvuruda bulunulması için;

 

A. İşbu formu aşağıda verilen link kullanılarak indirilip, doldurmanız için ayrılan bölümlerin açık ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra çıktısının alınıp zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak;

• Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

• Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,

• Islak imzalı olarak İrtibat Kişisi Adil Demirağ adına Şirketimizin

Barida Hotels 102 Cad. No: 81 Isparta Web: www.baridahotels.com E-mail: info@baridahotels.com Tel: +90 (246) 500 25 25

yazışma adresine, ya da;

 

B. adil@baridahotels.com adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruya, KVK hükmü uyarınca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde bile başvurunuzu sonuçlandırmak adına Veri Sorumlusu olarak sizlerle iletişime geçeceğimizi bilmeniz isteriz. Başvuru Formu İçin tıklayınız.


VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU indirmek için tıklayınız

Tour photos

Outletler

Otelimiz bünyesinde bulunan outletlerde siz de kendinize uygun bir eğlence imkanı bulabilirsiniz.

Tümünü Gör

Telefon Rezervasyonu

Telefonla otel yetkilimizle görüşerek dilediğiniz odaya güvenle rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Telefon

+90 (246) 500 25 25

Email

info@baridahotels.com